IPSm Main page bannerIPSm Main page banner

Wat is IPSm?

HR Groep Streetcare kan voor iedere wegbeheerder de complete en gedetailleerde dataset van wettelijke en niet-wettelijke RVV-borden ontsluiten. IPSm verkeersbordendata geeft niet alleen complete informatie over bord- en dragertype, maar ook wegvakinformatie, tekst, hoogte en kijkrichting in graden van het bord. Bovendien kunt u via IPSm verkeersbesluiten koppelen. Hiermee krijgt u niet alleen een digitaal overzicht van het areaal, maar ook een compleet opleverdossier met deeplink of foto, en is ook de basis gelegd voor een visuele inspectie van uw borden. 

IPSm helpt wegbeheerders te voldoen aan EU-regelgeving, zoals RTTI, ISA en Data Top 15, kosten te besparen én helpt met het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Wij werken volgens beveiligingsstandaarden zoals vastgelegd in ISO 27001.

Toepassingen 


ISA en Data

Per 1 januari 2025 dienen wegbeheerders de cruciale data aan te leveren. Wij ontzorgen en helpen te voldoen aan de wettelijke regelgeving/CE-keur. U krijgt een kant-en-klaar rapport voor cruciale data, en eventueel verkeerskundig advies.

Inspectie

Bespaar tienduizenden euro's dankzij digitale inspecties, in plaats van dure en arbeidsintensieve fysieke inspecties, van de borden in jouw areaal. Schades en scheefstanden worden gedetecteerd, hierdoor heeft u eenvoudig het onderhoudsplan en budget in kaart. Breng het areaal efficiënt op orde. U krijgt een verkeerskundig rapport op basis van BABW-voorschriften/CROW-specificaties. Het inspectierapport kan direct dienen als opleverdossier.

Duurzaam

Veelal zijn er te veel borden in een gebied, al deze borden moeten worden onderhouden en dit is tijdrovend en kostbaar. Uit onze analyses blijkt dat veelal veel overbodige borden weggehaald kunnen worden. Dit zorgt niet alleen voor meer verkeersveiligere wegen, ook is een areaal met minder borden duurzamer. Wist u dat wij gemakkelijk via digitale analyses overbodige borden kunnen detecteren? Deze borden kunnen vervolgens worden hergebruikt en opnieuw ingezet worden. Versobering is dus dubbel zo duurzaam.


Beheer

Dankzij de handige kaart heeft u gemakkelijk inzicht in de locatie van alle RVV- en RVV-gerelateerde borden, en gedetailleerde informatie via het bordenpaspoort. Aanpassingen in de buitenruimte kunnen direct vastgelegd worden via de IPSm-app, hierdoor wordt het onderhoud en beheer van uw bordenareaal zeer gemakkelijk. De plaatsingsdienst weet per locatie precies wat er moet gebeuren en via de handige QR-code kunnen wijzigingen makkelijk worden bijgehouden. Onnodig rondrijden op zoek naar verkeersborden is ook verleden tijd!

Geofencing

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het gebied te verbeteren, dient eerst de huidige situatie in kaart gebracht te worden. IPSm verkeersbordendata biedt een handig overzicht met detailinformatie van bijvoorbeeld milieuzones en schoolzones. Handige informatie zoals de locaties, venstertijden, omleidingen, bebording van milieuborden en logistieke bebording is vastgelegd en ter beschikking. Af te stemmen op de mobiliteitsdoelstellingen die op het gebied van toepassing zijn.


IPSm lower bannerIPSm lower banner

Functionaliteiten en mogelijke analyses IPSm

Eenvoudig praktische informatie ophalen uit IPSm:

Denk aan: bordvolgorde, aantal borden op een ondersteuningsconstructie volgens CE-keur, afstand bord tot wegkant, hoogte onderkant bord (maaiveld), positie, en visuele inspectie (stickers, graffiti, deuken, verkrijting, aanslag, tordatie). 

Wat staat er in het bordenpaspoort? 

 • 3D beelden
 • Tekst van het bord
 • Gedetailleerde bordcode
 • Kijkrichting van het bord in graden
 • Type drager (flespaal/ lichtmast/ etc.)
 • Status van het bord (schade/ scheefstand etc.)
 • Koppeling met wegvakinformatie Nationaal Wegenbestand (NWB)
 • Datum eerste en laatste vastlegging, inclusief plaatsingsdatum
 • Locatie, dankzij X-, Y- en Z-coördinaten, evenals latitude en longitude
 • Ruimte voor koppeling met het Verkeersbesluit 

Analyses

Wij voeren diverse analyses uit voor verschillende doeleinden, zoals veiligheids- en duurzaamheidsdoelstellingen, het Intelligent Speed Assistence-proof maken van het verkeersbordenareaal, het voldoen aan Real Time Traffic Information (in 2025!) en het uitvoeren van zoneanalyses (geofencing). Onze analyses zijn gebaseerd op wegvakinformatie, waardoor we discrepanties tussen wettelijke eisen (volgens Verkeersbesluit) en daadwerkelijke bewegwijzering kunnen detecteren. 

Wij werken en analyseren volgens relevante CROW-publicaties, NEN-normen en verplichte BABW-voorschriften, rekening houdend met alle verkeersstromen, wijkgericht. IPSm kan borden die bij elkaar horen vergelijken en deze vervolgens vergelijken met het verkeersbesluit. Voor ‘eenrichtingsverkeer’ is bijvoorbeeld een startbord en een eindbord nodig. Eventuele conflicten tussen de rijsnelheid en de fysieke bewegwijzering detecteren wij. Zo helpen we wegbeheerders ook bij het behalen van de ISA-doelstellingen.

Voorbeelden van mogelijke analyses:

 • Juistheid van bordvolgorde per drager
 • Aantal borden per drager
 • ISA-analyse
 • Gebrekenanalyse op basis van beeldkwaliteit CROW 323 en CROW- publicatie 188 van zowel bord als drager betreffende: schade, scheefstand, loshangen, roest, verkrijting, stickers, graffiti, vervuiling, zichtbaarheid, reflecterend op basis van beeld.
 • Overbodige borden
 • Zone-analyses (begin-einde zones)