PlaatsingsdienstPlaatsingsdienst

Het regelmatig controleren en eventueel aanpassen van uw bewegwijzering en dynamische producten is cruciaal voor een consistent straatbeeld en verkeersveiligheid. Naast plaatsen van nieuwe borden, betekent dit ook het vervangen of schoonmaken van borden. Verkeerd geplaatste borden kunnen gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid, zoals verminderde leesbaarheid, het niet naleven van verkeersregels, verwarring bij automobilisten en een verhoogde kans op ongevallen.

Onze plaatsingsservice en serviceafdeling begrijpen als geen ander het belang van juiste, duidelijke bebording en goed werkende installaties. Zij staan klaar om u te ontzorgen, niet alleen tijdens de uitvoering van uw projecten, maar ook op het gebied van beheer en onderhoud. 

Gecertificeerde Plaatsingsdienst

Onze gecertificeerde plaatsingsdienst heeft jarenlange ervaring met werkzaamheden op bedrijfsterreinen, in steden en langs de Nederlandse rijks- en provinciale wegen. Wij plaatsen verkeersborden geheel volgens de regels van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Hiermee verzekeren wij dat plaatsing en montage geheel volgende actuele wetgeving plaatsvindt. Bovendien is onze plaatsingsdienst in het bezit van het veiligheidscertificaat voor aannemers (VCA**). Plaatsing en onderhoud gebeurt zoveel mogelijk met onze elektrische wagens.

Wegbeheerders vertrouwen steeds vaker op onze gecertificeerde plaatsingsdienst om de risico’s op wettelijke aansprakelijkheid te verkleinen.